Pamětní mince Velké Británie v roce 2011

19.11.2010

Pamětní mince Velké Británie v roce 2011Série jednolibrových mincí na téme města představí Cardiff a Edinburgh. Padesátipence připomene 50 let fungování ochranářské organizace WWF. Dvě dvoulibrové mince připomenou 400 let od vydání bible Překlad krále Jakuba a 500 let od plavby lodě Mary Rose.


The 2011 WWF 50p BU Coin

Celebrate 50 years of the work of WWF

The 2011 WWF 50p BU Coin

Světový fond na ochranu přírody (anglicky World Wide Fund for Nature, zkráceně WWF), dříve Světový fond divočiny (anglicky World Wildlife Fund), je mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody. Ve svém znaku má ohroženou pandu velkou. Jejím hlavním cílem je budování takového světa, ve kterém budou lidé žít v harmonii s přírodou.

Fond oficiálně vznikl 11. září 1961. Panda velká byla zvolena pro logo jako celosvětově známý ohrožený druh a také proto, že náklady na tisk černobílého loga byly nižší. U zrodu fondu stál Brit Peter Scott a britský biolog Julian Huxley, který byl při svých cestách po Africe svědkem mizení přírodních druhů i stanovišť příhodných pro jejich život. Důležitou roli pro prvotní rozvoj fondu hrál holandský princ Bernhard.

Již během prvních let se fondu podařilo shromáždit významné finanční prostředky. Při realizaci projektů začal spolupracovat s vládami i průmyslovými podniky. K jeho prvním úspěchům patřilo vyhlášení národního parku Doñana ve Španělsku. Fond se také zasazoval o ochranu přírody Galapág, přispěl k mezinárodnímu zákazu obchodu se slonovinou a záchraně asijských tygrů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/WWF

The 2011 UK £2 King James Bible

Celebrating 400 years since the publishing of the King James Bible

The 2011 UK £2 King James Bible

Překlad krále Jakuba (King James Version, zkratkou KJV, plným anglickým názvem Authorized King James Version – Schválená verze krále Jakuba) je klasický anglický překlad bible, pořízený v letech 1601 (doporučení krále Jakuba I. vytvořit nový překlad bible) – 1611 (u královského tiskaře Roberta Bakera byla bible v tomto překladu poprvé vytištěna). Překlad Nového zákona je pořízen z verze řeckého Textus Receptus z roku 1550, pořízené Stephanusem, některá čtení pochází z byzantské verze či Vulgáty, u Starého zákona z masoretského textu pod vlivem Septuaginty.

The 2011 UK £2 Mary Rose

Celebrating 500 years since the maiden voyage of Henry VIII’s Mary Rose

The 2011 UK £2 Mary Rose

Loď Mary Rose se stavěla mezi lety 1509 až 1511. Mocná pětisettunová loď okamžitě po svém spuštění na vodu zamířila do boje proti Francii - k Brestu. Na Francii zaútočila ještě dvakrát. Například v bitvě, při níž se podařilo obsadit Boulogne.

Potopila se za klidného dne v červenci roku 1545, sotva vyplula z přístavu Portsmouth. Katastrofu, při které zahynulo více než pět set námořníků, sledoval sám král a jeho dvořané. Loď se náhle bez zjevné příčiny naklonila a začala se ztrácet pod hladinou.

2011 Prince Philip 90th Birthday £5

The 2011 Cities Series £1

Cardiff

The 2011 Cities Series £1 Cardiff

Edinburgh

The 2011 Cities Series £1

Royal Mint Images

Sekce: Nové mince   |   Tisk   |   Poslat článek známému


english Facebook