Slovenské pamětní dvoueuro k výročí Sametové revoluce

8.4.2009

Slovenské pamětní dvoueuro k výročí Sametové revoluceAktualizováno Slovensko vydá 17. listopadu 2009 pamětní dvoueuro minci na oslavu 20. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Autorem návrhu je Pavel Károly. V roce 2010 Slovensko pamětní dvoueuro vydávat nebude.

 

17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie

Pamětní 2 euro mince slovensko 2009 Velvet Revolution

Galerie pamětních dvoueuro mincí

II. cena
Karol Ličko

III. cena
akad. soch. Vojtech Pohanka

Národná banka Slovenska vyhlásila v septembri 2008 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu udalostí zo 17. novembra 1989, ktoré sa stali významným medzníkom vo vývine Česko-Slovenska a znamenali začiatok demokratickej revolúcie. Vzhľadom na ich význam sa 17. november v roku 2001 stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky a bol vyhlásený za Deň boja za slobodu a demokraciu. Pamätná minca bude mať rovnaké parametre ako bežná obehová dvojeurová minca, je určená pre obeh a bude ňou možné platiť vo všetkých krajinách eurozóny.

Do súťaže predložilo štrnásť autorov celkom dvadsaťdeväť výtvarných riešení národnej strany mince. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v januári 2009.

Na realizáciu bol schválený návrh výtvarníka Pavla Károlyho, ktorý v súťaži získal prvú cenu. Komisia ocenila dobré a invenčné vystihnutie zadanej témy. Ústredným motívom je zvon vytvorený zo zväzku kľúčov, symbolu novembrových udalostí, ktorými občania zvonili na mítingoch na znak nesúhlasu so spoločenským zriadením. Ich zvonenie sa zlialo do hlasu zvona, symbolu slobody a demokracie. Komisia ocenila vtipné riešenie zvona rozkmitaného v pohybe a použitie kľúčov, ktoré sa stávajú jeho súčasťou i srdcom. Pohyb naznačuje smerovanie do budúcnosti a použité motívy sa presne viažu na novembrové udalosti. Na základe odporučenia komisie a rozhodnutia Bankovej rady NBS skrátil autor pôvodný nápis „17. NOVEMBER“ a „DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU“ na „17. NOVEMBER“, „SLOBODA“ a „DEMOKRACIA“.

Druhá cena bola udelená Karolovi Ličkovi. Autor komisiu oslovil najmä výtvarným riešením návrhu, ktorého ústredným motívom je plamenné srdce, zvýraznené kompozičným usporiadaním písma. Srdce je všeobecným a univerzálnym symbolom lásky a slobody a veľmi dobre vyjadruje posolstvo 17. novembra.

Tretiu cenu získal akademický sochár Vojtech Pohanka. Na jeho návrhu komisia vyzdvihla použitie motívu ostnatého drôtu, ktorý je v pozitívnom zobrazení symbolom neslobody a v negatívnom naznačuje jej ukončenie.

Odporučenie odbornej komisie na realizáciu pamätnej mince a na rozdelenie cien zo súťaže schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím vo februári 2009. Plánovaný termín emisie je v novembri 2009.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Udalosti zo 17. novembra 1989 – 20. výročie

(Spracované podľa textu PhDr. Jozefa Žatkuliaka, CSc.)

Významným medzníkom v spoločensko-politickom, národno-štátnom a ekonomicko-sociálnom vývine Slovenska, resp. Česko-Slovenska, sa stal 17. november 1989. Znamenal začiatok demokratickej revolúcie, ktorou sa v Česko-Slovensku skončila vyše 40-ročná vláda komunistického režimu. Priniesol pád komunistického režimu, postupné vyrovnanie sa s dôsledkami jeho politiky a rehabilitáciu celých skupín obyvateľstva. Stal sa jedným z najdôležitejších míľnikov v novodobej histórii Slovenska. Vzhľadom na jeho význam sa tento deň v roku 2001 stal štátnym sviatkom Slovenskej republiky a bol vyhlásený za Deň boja za slobodu a demokraciu.

Revolúcia sa označuje aj názvom „nežná“, pretože okrem udalostí zo 17. novembra, kedy bola v Prahe verejnou bezpečnosťou násilím potlačená manifestácia študentov, prebehla bez násilia a bez obetí na životoch.

November 1989, v čele s Verejnosťou proti násiliu a Občianskym fórom, otvoril priestor pre systémové zmeny slovenskej a českej spoločnosti. Vykročili na cestu k demokracii, politickej a ekonomickej pluralite, ako aj k náprave vlastníckych vzťahov. Uznanie ľudských práv a slobôd sa stalo východiskom utvorenia občianskej spoločnosti. Rozsiahle reformy zmenili celý spoločenský systém. Kodifikoval sa právny štát a nový právny poriadok. Uplatnili sa princípy parlamentarizmu s možnosťou využitia nového volebného systému a obnovy samosprávy. Slobodné parlamentné voľby v júni 1990 vyjadrili základné spoločenské zmeny.

Bipolárny svet a jeho „železná opona“ sa rozpadli. Demokratická transformácia Česko-Slovenska mu umožnila zaradiť sa medzi demokratické krajiny Európy a do jej integračných štruktúr.

Od 1. januára 1993 samostatná a suverénna Slovenská republika sa tiež úspešne začlenila do medzinárodnej spolupráce. Už od svojho vzniku sa stala členom OSN, Rady Európy a podpísala dohodu o pridružení k Európskym spoločenstvám. V roku 2000 sa stala členom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, od 1. mája 2004 členom Európskej únie a od 1. januára 2009 bude aj členskou krajinou eurozóny, čím sa zaradí medzi krajiny, v ktorých je zavedená spoločná eurová mena.

Zdroj: Národná banka Slovenska

Autor: Admin   |   Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

BcvMJZHPYZilsVxcIIP UrajKMFEKYIbSsWDb 6.4.2010 22:35

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekenglish Facebook