150. výročí narození Martina Kukučína

9.1.2010

150. výročí narození Martina KukučínaNBS představila vítězný návrh stříbrné desetieurové mince k 150. výročí narození Martina Kukučína. Autory mince jsou Miroslava Rónai (averz) a Mgr. art. Petra Valacha (reverz). Vydání mince je plánováno na květen 2010.

10 eur Martin Kukucin 2010

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia významného predstaviteľa slovenskej literatúry, prozaika, dramatika a publicistu Martina Kukučína. Do súťaže predložilo jedenásť autorov celkom dvanásť výtvarných diel. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila v júni 2009. Odbornou poradkyňou komisie pri výbere výtvarného návrhu na túto mincu bola PhDr. Marcela Mikulová, CSc., zástupkyňa Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Komisia dospela k názoru, že na realizáciu je najvhodnejšia kombinácia návrhov od dvoch autorov, averzu od Miroslava Rónaia a reverzu od Mgr. art. Petra Valacha. Oba návrhy boli ocenené druhou cenou.

Na vybranom averze pozitívne hodnotila vystihnutie témy. Je na ňom vo vyváženej kompozícii zobrazené typické prostredie ostrova Brač, na ktorom Kukučín strávil značnú časť života, ako aj autentický „dom v stráni“ z jeho najznámejšieho rovnomenného románu. Portréty na alternatívne predloženom reverze podľa názoru komisie i odbornej poradkyne však plne nevystihli osobnosť Martina Kukučína.

Na vybranom reverze komisia ocenila sochársku kvalitu portrétu, ktorý zhodnotila ako výstižný a charakteristický. Za zaujímavé považovala aj stvárnenie kukučky, ktorá je odkazom na prijatý spisovateľov pseudonym. Kompozíciu vhodne dopĺňa faximile podpisu občianskym menom „Dr. Matej Bencúr“. Súčasne skonštatovala, že vybrané motívy zvierat na averze nevystihujú rozsiahle Kukučínovo dielo a sú jednostranne zamerané len na jeho časť. Autor reverzu na základe odporučenia komisie prispôsobil písmo na svojom návrhu písmu na averze a nápis „MARTIN KUKUČÍN“ umiestnil do kruhopisu.

Tretia cena bola udelená Márii Poldaufovej. Jej návrh zaujal realistickým portrétom na reverze. Na averz si autorka vybrala motív rodného domu spisovateľa.

Odporučenie odbornej komisie na realizáciu striebornej zberateľskej mince a na rozdelenie cien zo súťaže schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím v júli 2009. Plánovaný termín emisie je v máji 2010.

Martin Kukučín

Martin Kukučín, (vlastním jménem MUDr. Matej Bencúr) (17. května 1860, Jasenová – 21. května 1928, Pakrac, Chorvatsko) byl slovenský spisovatel-prozaik, dramatik a publicista. Byl nejvýznamnějším představitelem slovenského literárního realismu, zakladatel moderní slovenské prózy.

Narodil se v sedlácké rodině jako syn Jána Bencúra Juriša a Zuzany Bencúrové, rozené Paškové. Měl dva bratry a jednu sestru. Vzdělání získal na slovenském gymnáziu v Revúcej, Martině a v Banské Bystrici, gymnázium navštěvoval v Kežmarku a dokončil v Šoproni. Chtěl se přihlásit na teologickou fakultu v Bratislavě, ale kvůli protislovenské atmosféře, která na fakultě vládla, se nakonec rozhodl pro studium na lékařské fakultě v Praze. Po ukončení školy a absolvování praxe v Bratislavě, Innsbrucku a ve Vídni se neúspěšně pokoušel o zaměstnání na Slovensku, proto se přihlásil na souběh a v roce 1893 dostal místo obecního lékaře v obci Selca na ostrově Brač (dnešní Chorvatsko). Spolu s lékařskou ordinací si zde zřídil i lékárnu a stal se aktivním členem a později (v roce 1904) i předsedou čtenářského a kulturního spolku „Hrvatski Sastanak“. V letech 1896-1897 se pokusil vrátit na Slovensko, ale ani tento pokus se mu nevydařil.

V roce 1904 se oženil s Pericou Didolićovou. V roku 1908 odjíždějí do Jižní Ameriky, kde se usadili v Punta Arenas v Chile, v místě, kde se usadilo mnoho chorvatských vystěhovalců. V letech 1922-1924 žil opět na Slovensku, v letech 1924-1925 zase většinou v Chorvatsku. V roce 1925 se ještě jednou vrací nakrátko do Jížní Ameriky, aby uspořádal svoje majetkové záležitosti, a na jaře 1926 se definitivně vrátil i se svojí nemocnou manželkou do lázní Lipik v Jugoslávii, kde nakonec i v nedaleké nemocnici zemřel. Pochován byl dočasně v Záhřebu, v roce 1928 byly jeho tělesné ostatky převezeny do Martina na slovenský Národní hřbitov, kde ho pochovali dne 29. října 1928.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kuku%C4%8D%C3%ADn

Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

VUtihiuvEmX QXwxnWEindwJy 8.8.2010 17:23

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekenglish Facebook