První stříbrná pětsetikoruna z nové série k výročí narození Karla Jaromíra Erbena

20.2.2011

První stříbrná pětsetikoruna z nové série k výročí narození Karla Jaromíra ErbenaAktualizováno ČNB představila podobu první pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 500 kč k 200. výročí úmrtí spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Autorem vítězného návrhu je Jaroslav Bejvl. Emise mince je naplánována na 2. listopadu 2011.


 

200. výročí úmrtí spisovatele Karla Jaromíra Erbena

20.2.2011 Vzhledem k tomu, že motiv z lícní strany vítězného návrhu obsahoval kresbu, k níž se vztahovala autorská práva výtvarníka Jana Zrzavého, požádala sekce peněžní a platebního styku držitele práv – Národní galerii – o souhlas s použitím kresby na minci. Po dlouhém a složitém jednání k dohodě nedošlo, neboť požadavky Národní galerie nemohla ČNB akceptovat, mince proto v této podobě nemůže být vydána. Z toho důvodu byl Jaroslavu Bejvlovi zadán úkol vyhotovit nový návrh lícní strany mince. Autor zadání splnil a Komise pro posuzování návrhů na české peníze novou lícní stranu dne 25. ledna 2011 schválila a doporučila k realizaci.

Česká národní banka připravila na roky 2011 až 2015 novou řadu pamětních stříbrných pětisetkorun s tématem významných českých kulturních osobností. První mince z cyklu je věnována 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena. Soutěž byla vyhlášena v listopadu 2009 a bylo v ní vyzváno šest autorů portrétních mincí (pan Vojtěch Dostál, DiS., akademický sochař Zbyněk Fojtů, akademický sochař Jiří Harcuba, Mgr. Petr Horák, akademický sochař Ivan Řehák a akademický sochař Jiří Věneček). Možnost účastnit se soutěže byla dána i ostatním výtvarníkům, avšak již bez nároku na vyzývací odměnu. Uzávěrka soutěže se uskutečnila dne 15. ledna 2010. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a internetu. Členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a výtvarníkům, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, jsou soutěžní podmínky zasílány přímo.

Hodnocení v Komisi pro posuzování návrhů na české peníze proběhlo dne 26. ledna 2010. Odborným poradcem byl doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Soutěže se zúčastnilo všech šest vyzvaných autorů a osm dalších výtvarníků, kteří využili možnost se rovněž do soutěže přihlásit. Jeden návrh byl pro nesplnění technických podmínek soutěže vyřazen z dalšího hodnocení. Ostatní návrhy hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole byl vyřazen jeden návrh pro nepříliš zdařilou modelaci portrétu Karla Jaromíra Erbena. Dalších 12 návrhů, které byly podle mínění komise na stejné výtvarné úrovni, bylo oceněno ve druhém kole.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší, měly nejkvalitnější portréty a celkově nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh pana Jaroslava Bejvla za vynikající pojetí romantizujícího portrétu Karla Jaromíra Erbena a sochařsky velmi dobře převedenou grafiku Jana Zrzavého na lícní straně.

Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Petra Horáka za zdařilou kompozici obou stran mince s použitím motivu mateřídoušky odkazující k Erbenově sbírce Kytice. Třetí cena byla udělena návrhu akademického sochaře Jiřího Věnečka za klasicky sochařsky vyřešený portrét z tříčtvrtečního pohledu a celkově vyrovnanou kompozici. Komise dále udělila sníženou třetí cenu návrhu akademické sochařky Majky Wichnerové za vynikajícím způsobem řešenou lícní stranu, jak typem písma tak i celkovou kompozicí.

Bankovní rada na svém zasedání dne 25. února 2010 podpořila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Jaroslava Bejvla. Emise mince je naplánována na 2. listopadu 2011.

Zdroj: ČNB

Sekce: Nové mince   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekenglish Facebook